Trung tâm có định 2


Nhà đất bán

Sắp xếp theo:
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). Di?n tích: 100m2 Giá: 9.2tr/m V? trí: N?m g?n tr??ng m?m non, g?n ???ng 24m g?n Khách s?n Dicstar 4 sao Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 9,200,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 200m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 750 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 750,000,000 đ   Diện tích: 200 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 190m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 700 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 700,000,000 đ   Diện tích: 190 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây B?c ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 110m2. M?t ti?n 5m. ??t 2 m?t ti?n - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - Cách ???ng nh?a ?i Thanh Vân 100m. - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 500 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 500,000,000 đ   Diện tích: 110 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng ?ông Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 130m2. M?t ti?n 6m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 650 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 650,000,000 đ   Diện tích: 130 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
-Di?n tích 80m2 v?i 5m m?t ti?n - H??ng ?ông B?c. - ???ng quy ho?ch r?ng 13.5m.??t phân khúc, có th? mua nhi?u ô li?n nhau. - ??t thu?c khu ch? ?i?n L?c. -V? trí ??t ??c ??a, khu dân ? c?c v?n minh - Khu nhà ? an ninh r?t t?t, ph?n ph? , thu?n ti?n ?i l?i, giao th??ng - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 1.5t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 80 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
-Di?n tích 90m2 v?i 6m m?t ti?n - H??ng ?ông. - Ngõ ???ng nh?a r?ng 6m. - cách ???ng Tr?n phú 20m. -V? trí ??t ??c ??a, khu dân ? c?c v?n minh - Cách vòng xuy?n HC 150m. G?n d?c Láp V?nh Yên. - Khu nhà ? an ninh r?t t?t, ph?n ph? , thu?n ti?n ?i l?i, giao th??ng - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 1.5 t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
- Di?n tích 160m2. M?t ti?n 6m. ??t vuông r?t ??p. - Ô ??t h??ng ?ông B?c. - V?a hè r?ng 6m. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán. - Cách vòng xuy?n HC 50m. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 2.7 t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 2,700,000,000 đ   Diện tích: 160 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
- Di?n tích 140m2, m?t ti?n 7.5m, sâu 18m. - H??ng B?c. ??t vuông r?t ??p. - ???ng quy ho?ch 13.5 m. V?a hè r?ng 4m. - G?n v??n hoa, tr??ng m?m non Khai Quang. - Khu v?c dân trí cao , an ninh t?t. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.5 t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 140 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). Di?n tích: 100m2 Giá: 9.2tr/m V? trí: N?m g?n tr??ng m?m non, g?n ???ng 24m g?n Khách s?n Dicstar 4 sao Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 9,200,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/02/2018
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). Di?n tích: 100m2 Giá: 9.2tr/m V? trí: N?m g?n tr??ng m?m non, g?n ???ng 24m g?n Khách s?n Dicstar 4 sao Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 9,200,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
31/01/2018
c?n bán nhanh m?t c?n bi?t th? m?t h? di?n tích 375m2( 15x25), h??ng ?ông b?c thu?c mb2155 g?n khu Súnport, ks m??ng thanh, p.?ông V?, tp Thanh Hoá. S? ?? chính ch?, h? t?ng ?ã hoàn thi?n. Giá bán tho? thu?n
Giá: 1 đ   Diện tích: 375 m²  Khu vực: P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa , T. Thanh Hóa
31/01/2018
D? án Mountainview n?m ? v? trí vô cùng ??p v?i c?nh quan nên th? t?a l?c t?i trung tâm thành ph? V?nh yên. H??ng nhìn v? núi Tam ??o sát c?nh V?n Mi?u Qu?c T? Giám. H? th?ng giao thông thu?n ti?n và ??ng b?. Có h? sinh thái ???c thiên nhiên ?u ái, th?i ti?t mát m? thích h?p v?i cu?c s?ng relax hi?n ??i. Tr?c liên k?t vùng: ???ng cao t?c Hà n?i, Lào Cai, n?m trên QL 2B ?i Tam ??o, hòa h?p v?i trung tâm ?ô th? V?nh YUeen và ???ng t?nh l? 305 n?i L?p Th?ch Yên L?c...
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 1 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
30/01/2018
Bán/ chuyen nhuong dat khu công nghiep Bình Xuyên Vinh Phúc, mat duong quoc lo to. Dien tích dat bán : 3.9O0m2 và 5.O00m2 + Dat nam vi trí dep, container vào tan noi, de dàng van chuyen hàng hóa di các noi. Khu công nghiep Bình Xuyên Vinh Phúc có ha tang tot, dien nuoc day du. + Dat công nghiep day du giay to, thuan tien mua bán, thích hop dau tu xây dung nhà xuong san xuat moi ngành nghe, hoac làm kho, bãi. Giá bán dat khu công nghiep Vinh Phúc : 57usd/m2. Quý...
Giá: 1,300,000 đ   Diện tích: 3,900 m²  Khu vực: X. Ba Hiến, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
30/01/2018
M?nh ??t n?m sát qu?c l? 13. G?n khu du l?ch Ph??ng Nam, khu di tích Dìn Kí, khu resort An Lâm. G?n ch? V?nh Phú, g?n ?y ban nhân dân ph??ng V?nh Phú. Cách thành ph? HCM 3km. M?nh ??t r?ng 1292m2. Trong ?ó có 150m2 th? c?. ??t nông nghi?p 1133m2, giao thông thu?n l?i.
Giá: Thương lượng   Diện tích: 1,292 m²  Khu vực: P. Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
30/01/2018
trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui