Trung tâm có định 2


Nhà đất bán

Sắp xếp theo:
-Di?n tích 90m2 v?i 6m m?t ti?n - H??ng ?ông. - Ngõ ???ng nh?a r?ng 6m. - cách ???ng Tr?n phú 20m. -V? trí ??t ??c ??a, khu dân ? c?c v?n minh - Cách vòng xuy?n HC 150m. G?n d?c Láp V?nh Yên. - Khu nhà ? an ninh r?t t?t, ph?n ph? , thu?n ti?n ?i l?i, giao th??ng - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 1.5 t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- Di?n tích 160m2. M?t ti?n 6m. ??t vuông r?t ??p. - Ô ??t h??ng ?ông B?c. - V?a hè r?ng 6m. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán. - Cách vòng xuy?n HC 50m. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 2.7 t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 2,700,000,000 đ   Diện tích: 160 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- Di?n tích 140m2, m?t ti?n 7.5m, sâu 18m. - H??ng B?c. ??t vuông r?t ??p. - ???ng quy ho?ch 13.5 m. V?a hè r?ng 4m. - G?n v??n hoa, tr??ng m?m non Khai Quang. - Khu v?c dân trí cao , an ninh t?t. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.5 t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 140 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). H??ng: ?ÔNG B?C Giá: niêm y?t V? trí: N?m trên ???ng 33m thông ra ???ng tránh thành ph? V?nh Yên , g?n khu ??i c?nh quan Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 11,000,000 đ   Diện tích: 109 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
+ Di?n tích: 105m2. + Mt: 7m. + H??ng: ?ông + ???ng quy ho?ch 13,5m. ??t c?nh d? án Nam ??m V?c + Ô ??t ??p vuông v?n,an ninh t?t, thu?n ti?n ?i l?i vào trung tâm thành ph?. + Giá: 650 tri?u. Liên h?: Cty TNHH Di?ch vu? va? ?i?a ô?c GREENHOME – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 650,000,000 đ   Diện tích: 105 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
30/12/2017
+ Di?n tích: 72m2. + H??ng: Tây Nam + Sau ch? M?u Lâm. Phù h?p v?i công nhân viên làm vi?c t?i Khai Quang. + Ô ??t ??p vuông v?n, an ninh t?t. + V? trí: Quá ??p và thu?n ti?n cho sinh ho?t, di chuy?n. + Giá: 330 tri?u. + Có s? h?ng, sang tên ngay. Liên h?: Cty TNHH Di?ch vu? va? ?i?a ô?c GREENHOME – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 330,000,000 đ   Diện tích: 72 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
30/12/2017
+ Di?n tích: 114m2. + Mt: 5m. + H??ng: Tây Nam + Ngõ: 4m + Ô ??t ??p vuông v?n, g?n tr??ng c?p 1, c?p 2, g?n UBND ph??ng, cách Coopmart 500m. + V? trí: Quá ??p và thu?n ti?n cho sinh ho?t, di chuy?n. + Giá: 550 tri?u. + Có s? h?ng, sang tên ngay. Liên h?: Cty TNHH Di?ch vu? va? ?i?a ô?c GREENHOME – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 550,000,000 đ   Diện tích: 114 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
30/12/2017
Bán ??t 2 m?t ti?n khu dân c? Sóc L??ng + Di?n tích: 100m2. + Mt: 6m. + H??ng: Nam, Tây + M?t ???ng c?t quy ho?ch 13.5m. + Ô ??t ??p vuông v?n, g?n tr??ng c?p 1, c?p 2 H?i H?p , g?n UBND ph??ng, cách + V? trí: Quá ??p và thu?n ti?n cho sinh ho?t, di chuy?n. + Giá: 620 tri?u. + Có s? h?ng, sang tên ngay. Liên h?: Cty TNHH Di?ch vu? va? ?i?a ô?c GREENHOME – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 620,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
30/12/2017
Ba?n ?â?t Khu Ha?nh Chi?nh 11 - ph???ng Liên Ba?o - TP Vi?nh Yên - Vi?nh Phu?c. * Diê?n ti?ch: 99,8m2 .MT : 5m * H???ng: ?ông B??c *Vi? Tri?: Gâ?n nga? 3 dô?c la?p Trâ?n phu?, P Liên Ba?o, TP Vi?nh yên, Vi?nh Phu?c * Chi?nh chu? , co? sô? hô?ng, sang tên ngay * Ngo? va?o : 2m * Giá : 480tri?u Liên h?: Cty TNHH Di?ch vu? va? ?i?a ô?c GREENHOME – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 480,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
30/12/2017
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). Di?n tích: 160 m2 H??ng: Tây Nam, ?ông B?c Giá: Th?a thu?n (?ã bao g?m VAT, ??y ?? c? s? h? t?ng bao g?m ???ng nh?a, cây xanh v?a hè, ?i?n, n??c s?ch....) V? trí: N?m g?n tr??ng liên c?p, g?n khu ??i c?nh quan Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 9,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
29/12/2017
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). Di?n tích: 100 m2 H??ng: Tây B?c V? trí: N?m g?n tr??ng m?m non, g?n ???ng 24m g?n Khách s?n Dicstar 4 sao Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 96,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
28/12/2017
-Di?n tích 100m2 v?i 5m m?t ti?n - H??ng ?ông Nam. - Ngõ r?ng 3m. - cách ???ng l?n 50m, Khu nhà ? an ninh r?t t?t, thu?n ti?n ?i l?i…… - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 550 tri?u Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 550,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
28/12/2017
- Di?n tích 100m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - H??ng ?ông. ??t 2 m?t ti?n. - Cách ???ng Nguy?n T?t Thành 30m. - Khu dân trí cao, an ninh t?t. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.1t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,100,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
28/12/2017
- Di?n tích 110m2. M?t ti?n 5m. ??t vuông r?t ??p. - H??ng Tây Nam. - Nhà 3 t?ng g?m 4 Phòng ng?, th?, công trình v? sinh, b?p, gara ?? xe. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên c?p 2. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.4t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,400,000,000 đ   Diện tích: 110 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
28/12/2017
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 200m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 750 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 750,000,000 đ   Diện tích: 200 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
28/12/2017
trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui