Trung tâm có định 2


Nhà đất bán

Sắp xếp theo:
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). H??ng: ?ông Nam và Tây Nam Giá: th?a thu?n V? trí: n?m giáp ???ng 33m ???ng ?inh Tiên Hoàng thông t?i B?nh vi?n ph?c h?i ch?c n?ng Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 287 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
05/01/2018
t?i ???ng ?inh Tiên Hoàng, Khai Quang, V?nh Yên, V?nh Phúc (sau BigC). H??ng: Tây B?c và Tây Nam Giá: niêm y?t V? trí: N?m trên ??i c?nh quan và tâm linh g?n ???ng 21m, Khu ??i c?nh quan Lh Huy?n Trang S?T: 0975.307.736
Giá: 10,190,000 đ   Diện tích: 275 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/01/2018
bán lô li?n k? di?n tích 160m2 h??ng :,tây nam , tây b?c ???ng : 13m5 giá : 8.81 /m2 v? trí : g?n tr??ng h?c liên c?p 1-2-3 , g?n ???ng 21 ch?y thông tuy?n ra ???ng kim ng?c kéo dài , bigc ,mazda …. ?? tìm hi?u thông tin chi ti?t v? lô ??t vui lòng liên h? Ph? trách d? án : Ms Chang 0974017790
Giá: 8,810,000 đ   Diện tích: 160 m²  Khu vực: P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
C?n bán 300m ??t view m?t bi?n Qu?ng Thái di?n tích 270m2 ( 10x 27). M?t ???ng quy ho?ch tr??c m?t r?ng 40m ( ???ng H? Xuân H??ng kéo dài) d? ki?n ???ng hình thành trong n?m 2018. V? trí lô ??t ??c ??a, r?t phù h?p làm nhà hàng, khách s?n, ngay bên c?nh khu du l?ch bi?n Soto ?ang làm h? t?ng ?ã lên khung ???ng m?t bi?n. Giá bán 1.3 t?/lô . Lh 0911.633.555
Giá: 1,300,000,000 đ   Diện tích: 270 m²  Khu vực: T. Thanh Hóa
02/01/2018
Bán Căn hộ Sunshine Avenue Quận 8
Giá: 20,000,000 đ   Diện tích: 10,000 m²  Khu vực: P. Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
29/11/2017
Bán Căn hộ Sunshine Avenue Quận 8
Giá: 20,000,000 đ   Diện tích: 10,000 m²  Khu vực: P. Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
14/12/2017
-Di?n tích 100m2 v?i 5m m?t ti?n - H??ng ?ông Nam. - Ngõ r?ng 3m. - cách ???ng l?n 50m, Khu nhà ? an ninh r?t t?t, thu?n ti?n ?i l?i…… - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 550 tri?u Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 550,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- Di?n tích 100m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - H??ng ?ông. ??t 2 m?t ti?n. - Cách ???ng Nguy?n T?t Thành 30m. - Khu dân trí cao, an ninh t?t. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.1t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,100,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- Di?n tích 110m2. M?t ti?n 5m. ??t vuông r?t ??p. - H??ng Tây Nam. - Nhà 3 t?ng g?m 4 Phòng ng?, th?, công trình v? sinh, b?p, gara ?? xe. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên c?p 2. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.4t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,400,000,000 đ   Diện tích: 110 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 200m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 750 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 750,000,000 đ   Diện tích: 200 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 190m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 700 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 700,000,000 đ   Diện tích: 190 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây B?c ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 110m2. M?t ti?n 5m. ??t 2 m?t ti?n - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - Cách ???ng nh?a ?i Thanh Vân 100m. - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 500 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 500,000,000 đ   Diện tích: 110 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng ?ông Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 130m2. M?t ti?n 6m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 650 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 650,000,000 đ   Diện tích: 130 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
-Di?n tích 80m2 v?i 5m m?t ti?n - H??ng ?ông B?c. - ???ng quy ho?ch r?ng 13.5m.??t phân khúc, có th? mua nhi?u ô li?n nhau. - ??t thu?c khu ch? ?i?n L?c. -V? trí ??t ??c ??a, khu dân ? c?c v?n minh - Khu nhà ? an ninh r?t t?t, ph?n ph? , thu?n ti?n ?i l?i, giao th??ng - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 1.5t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 80 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
-Di?n tích 90m2 v?i 6m m?t ti?n - H??ng ?ông. - Ngõ ???ng nh?a r?ng 6m. - cách ???ng Tr?n phú 20m. -V? trí ??t ??c ??a, khu dân ? c?c v?n minh - Cách vòng xuy?n HC 150m. G?n d?c Láp V?nh Yên. - Khu nhà ? an ninh r?t t?t, ph?n ph? , thu?n ti?n ?i l?i, giao th??ng - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 1.5 t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
02/01/2018
trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui