Trung tâm có định 2


Nhà đất bán

Sắp xếp theo:
Công ty B?S Protech ?à N?ng chào bán DÃY BI?T TH? VEN SÔNG C? CÒ-D? ÁN RIVER VIEW. *Tên th??ng m?i: Khu ?ô th? River View *V? trí: ?i?n D??ng, ?i?n Bàn, Qu?ng nam. *Di?n tích: 381.540m2 *Ch? ??u t?: Công Ty TNHHXDTM & DV An D??ng. H?p tác ??u t? và phát tri?n d? án: Công Ty C? ph?n ??a ?c First Real. *Lo?i hình phát tri?n: ??t n?n nhà ph? và bi?t th? ngh? d??ng. *S? l??ng s?n ph?m: 1144 s?n ph?m. -*Quy ho?ch: ?????ng : 15m,10m5, 7m5. ??-H??ng : ?a d?ng ??Di?n tích ??t:...
Giá: 500,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
11/01/2018
-Di?n tích 100m2 v?i 5m m?t ti?n - H??ng ?ông Nam. - Ngõ r?ng 3m. - cách ???ng l?n 50m, Khu nhà ? an ninh r?t t?t, thu?n ti?n ?i l?i…… - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 550 tri?u Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 550,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- Di?n tích 100m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - H??ng ?ông. ??t 2 m?t ti?n. - Cách ???ng Nguy?n T?t Thành 30m. - Khu dân trí cao, an ninh t?t. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.1t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,100,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- Di?n tích 110m2. M?t ti?n 5m. ??t vuông r?t ??p. - H??ng Tây Nam. - Nhà 3 t?ng g?m 4 Phòng ng?, th?, công trình v? sinh, b?p, gara ?? xe. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên c?p 2. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.4t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,400,000,000 đ   Diện tích: 110 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 200m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 750 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 750,000,000 đ   Diện tích: 200 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 190m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 700 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 700,000,000 đ   Diện tích: 190 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây B?c ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 110m2. M?t ti?n 5m. ??t 2 m?t ti?n - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - Cách ???ng nh?a ?i Thanh Vân 100m. - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 500 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 500,000,000 đ   Diện tích: 110 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng ?ông Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 130m2. M?t ti?n 6m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 650 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 650,000,000 đ   Diện tích: 130 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
-Di?n tích 80m2 v?i 5m m?t ti?n - H??ng ?ông B?c. - ???ng quy ho?ch r?ng 13.5m.??t phân khúc, có th? mua nhi?u ô li?n nhau. - ??t thu?c khu ch? ?i?n L?c. -V? trí ??t ??c ??a, khu dân ? c?c v?n minh - Khu nhà ? an ninh r?t t?t, ph?n ph? , thu?n ti?n ?i l?i, giao th??ng - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 1.5t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 80 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
-Di?n tích 90m2 v?i 6m m?t ti?n - H??ng ?ông. - Ngõ ???ng nh?a r?ng 6m. - cách ???ng Tr?n phú 20m. -V? trí ??t ??c ??a, khu dân ? c?c v?n minh - Cách vòng xuy?n HC 150m. G?n d?c Láp V?nh Yên. - Khu nhà ? an ninh r?t t?t, ph?n ph? , thu?n ti?n ?i l?i, giao th??ng - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… Giá 1.5 t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- Di?n tích 160m2. M?t ti?n 6m. ??t vuông r?t ??p. - Ô ??t h??ng ?ông B?c. - V?a hè r?ng 6m. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán. - Cách vòng xuy?n HC 50m. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 2.7 t? - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 2,700,000,000 đ   Diện tích: 160 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
- Di?n tích 140m2, m?t ti?n 7.5m, sâu 18m. - H??ng B?c. ??t vuông r?t ??p. - ???ng quy ho?ch 13.5 m. V?a hè r?ng 4m. - G?n v??n hoa, tr??ng m?m non Khai Quang. - Khu v?c dân trí cao , an ninh t?t. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 1.5 t? Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 1,500,000,000 đ   Diện tích: 140 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
11/01/2018
Tôi c?n bán nhanh lô ??t h??ng B?c thu?c mb790 H?p L?c khu ?ông V? 5. Tp Thanh Hoá. di?n tích: 87,5m2 giá bán 940tr Lh 0919.65.8986 SÀN GIAO D?CH B?T ??NG S?N ??C TÍN ?/C: Lô L30 FLC – ?a?ilô? Vo? Nguyên Gia?p( ?ô?i diê?n kha?ch sa?n M???ng Thanh - p. ?ôngV? - TP.Thanh Hóa)
Giá: 940,000,000 đ   Diện tích: 88 m²  Khu vực: P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa , T. Thanh Hóa
08/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây Nam ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 190m2. M?t ti?n 10m. ??t vuông r?t ??p. - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - N?m trên tr?c ?i Thanh Vân - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 700 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 700,000,000 đ   Diện tích: 190 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
07/01/2018
- C?n bán m?t ô ??t h??ng Tây B?c ??t ? Xóm Chám , ??nh Trung, V?nh Yên. - Di?n tích 110m2. M?t ti?n 5m. ??t 2 m?t ti?n - G?n nhà v?n hóa, g?n tr??ng chuyên. - Giao thông thu?n ti?n, ???ng r?ng và c?c kì thoáng mát. - Cách ???ng nh?a ?i Thanh Vân 100m. - ???ng tr?i nh?a, r?ng và thoáng. - Phù h?p v?i kinh doanh, buôn bán. - V? trí ??p, thích h?p v?i nhi?u nhu c?u và nhi?u ??i t??ng… - Giá 500 tri?u - Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 500,000,000 đ   Diện tích: 110 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
07/01/2018
trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui