Trung tâm có định 2

Nhà hướng Đông Nam thì nên kích hoạt “tài vị” ở phương nào trong phòng khách để chiêu tài lộc?

03/10/2016

Vinhphucland.com - Theo phong thủy huyền không phi tinh, nhà hướng Đông Nam, nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Tây và phương Tây Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo màu vàng sẽ có tác dụng chiêu tài lộc rất tốt.

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương Đông Nam và phương Tây Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo màu trắng sẽ có tác dụng chiêu tài lộc nạp phúc.

Nếu nhà hướng Đông Nam mà lệch về phía bên trái 15 độ (tức là trong 15 độ cung Thìn), nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Đông và phương Đông Nam của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo màu vàng sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc.(bất động sản vĩnh phúc)

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Nam, phương Tây Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo màu trắng sẽ có tác dụng gia tăng tài lộc rất hiệu quả.(nhà đất vĩnh phúc)

                                                                                                             Theo Blogphongthuy.com


trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui