Trung tâm có định 2

Nhà hướng Đông Bắc thì nên kích hoạt “tài vị” ở phương nào trong phòng khách để chiêu tài lộc?

03/10/2016

Vinhphucland.com - Theo phong thủy huyền không phi tinh, nhà hướng Đông Bắc, nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Tây, phương chính Bắc, phương chính Nam và phương Tây Nam của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 4 phương trên bồn tụ bảo màu trắng sẽ có tác dụng chiêu tài lộc hiệu quả.

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Nam, chính Bắc và phương Tây Nam của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 3 phương trên bồn tụ bảo màu vàng sẽ có tác dụng gia tăng tài lộc.

Nếu nhà hướng Đông Bắc mà lệch về phía bên trái 15 độ (tức là trong 15 độ cung Sửu), nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Nam, phương chính Bắc và phương Đông Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 3 phương trên bồn tụ bảo màu trắng sẽ có tác dụng chiêu tài lộc tốt.(nhà đất vĩnh phúc)

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Nam, phương chính Bắc và phương Tây Nam của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 3 phương trên bồn tụ bảo màu vàng sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc rất tốt.(bất động sản vĩnh phúc)

                                                                                                              Theo Blogphongthuy.com


trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui