Trung tâm có ??nh 2

Giai đoạn 2016 -2020: Ngành xây dựng New Zealand tiếp tục mở rộng

20/06/2016

Datvinhphuc.net - Trung tâm Timetric (CIC) cho hay, ngành công nghiệp xây dựng New Zealand sẽ tiếp tục mở rộng trên điều kiện thực tế trong giai đoạn dự báo (2016 - 2020) để đầu tư vốn vào các dự án xây dựng hạ tầng và nhà ở để thúc đẩy tăng trưởng.

 

Ngành xây dựng New Zealand sẽ tiếp tục mở rộng trên điều kiện
thực tế trong giai đoạn 2016 - 2020

Trên thực tế, giá trị sản lượng của ngành công nghiệp tăng với tốc độ tăng trưởng kép là 6,6% trong giai đoạn xem xét lại (2011-2015). Theo dự báo của Trung tâm Timetric (CIC), trong vòng 5 năm tới, tăng trưởng chậm lại xuống mức 6,07%, tăng từ 32,8 tỷ USD trong năm 2015 lên tới 44 tỷ USD trong năm 2020. Đồng thời, tăng trưởng sẽ được thúc đẩy vì việc Chính phủ và khu vực tư nhân đầu tư vào hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của đất nước và tái tạo ngành năng lượng. Bên cạnh đó, tăng dân số cũng được dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu mới về xây chung cư.

Trong khi đó, xây dựng khu dân cư được dự đoán sẽ vẫn là thị trường lớn nhất trong ngành công nghiệp xây dựng của New Zealand, chiếm 36,1% tổng giá trị của ngành công nghiệp cho tới năm 2020. Việc mở rộng dân số tầng lớp trung lưu và thu nhập tăng sẽ góp phần vào tăng trưởng. Những dự án nhà ở giá cả phải chăng khác nhau cũng sẽ hỗ trợ thị trường tăng trưởng trong giai đoạn dự báo. CIC hy vọng thị trường sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép là 7,52% về giá trị danh nghĩa, ước đạt 15,2 tỷ USD trong năm 2020.

Thị trường lớn thứ hai trong ngành công nghiệp xây dựng trong thời gian xem xét là xây dựng cơ sở hạ tầng, chiếm 22,7% tổng giá trị toàn ngành vào năm 2015. Thị trường sẽ duy trì vị thế của mình trong giai đoạn dự báo vì Chính phủ có kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước. Sự gia tăng về lượng khách quốc tế cũng dẫn đến kế hoạch mở rộng năng lực sân bay vào năm 2020 của Chính phủ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo dự báo, thị trường sẽ tăng trưởng với tốc tăng trưởng kép là 9,61% về giá trị danh nghĩa, ước đạt 10,3 tỷ USD trong năm 2020.

(Theo Báo Xây dựng Online)

namvinhyen
đăng tin 2