Trung tâm có ??nh 2
Thế giới kiến trúc
4 tòa nhà giành được chiến thắng đẹp nhất châu lục   

4 tòa nhà giành được chiến thắng đẹp nhất châu lục

28/07/2016

Vinhphucland.com - Trong hạng mục đẹp nhất từng châu lục của hội đồng CTBU đã công nhận những tòa nhà này có cấu trúc và thiết kế độc đáo nhất trên thế giới.

namvinhyen
đăng tin 2