Trung tâm có định 2


Cho thuê nhà riêng

Sắp xếp theo:
- có nhà cho thuê n?m trên ???ng Ngô Gia T? - Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m\ - h??ng Tây Nam. Nhà 4 t?ng. G?m 6 phòng ng?, 3wc , b?p, gara ô tô, các công trình ph? khác…Nhà ??y ?? ??. - Cách Coopmart 200m. G?n qu?ng tr??ng Nam ??m V?c. G?n ch? Vina. - tr?c ???ng giao thông tr?ng ?i?m , nhi?u ng??i qua l?i. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p v?i h? gia ?ình ho?c ng??i n??c ngoài làm ?n sinh s?ng t?i V?nh...
Giá: 14,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
- có nhà cho thuê n?m trên ???ng Tôn ??c Th?ng - Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m, v?a hè r?ng 3.5m. - h??ng Tây Nam. Nhà 2 t?ng. - G?n ngã 4 ?c Vít. Cách Coopmart 100m. - tr?c ???ng giao thông tr?ng ?i?m , nhi?u ng??i qua l?i. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p kinh doanh ?n u?ng, làm v?n phòng ho?c làm nhà ?. Giá 11tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 11,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
có nhà cho thuê t?i khu Vinaconex – Liên B?o – V?nh Phúc. Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m . Nhà 3 t?ng v?i 4 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Cách vòng xuy?n HC 100m. Cách UBND ph??ng Liên B?o 80m. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Thích h?p làm nhà ? ho?c có th? làm v?n phòng. Giá 10tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
có nhà cho thuê n?m trên ???ng Chu V?n An –Liên B?o – V?nh Phúc. Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m . Phù h?p v?i làm v?n phòng, kinh doanh v?n phòng ph?m ( g?n tr??ng h?c c?p 1 ,2 và tr??ng ngh? ) Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? quy ho?ch r?ng và thoáng. G?n tr??ng ti?u h?c Liên Minh, g?n ???ng Mê Linh 20m. Giá 8tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 8,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
có nhà cho thuê n?m trên ???ng Chu V?n An –Liên B?o – V?nh Phúc. Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m . Nhà 3 t?ng v?i 3 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? quy ho?ch r?ng và thoáng. Thích h?p ? và kinh doanh ?n u?ng ng?m ??n khách hàng là h?c sinh. G?n tr??ng ti?u h?c Liên Minh, g?n ???ng Mê Linh 20m. Giá 11tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 11,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
có nhà cho thuê n?m trên ???ng Nguy?n Vi?t Xuân – ??ng ?a – V?nh Phúc. Di?n tích 70m2, m?t ti?n 5m . Nhà 3 t?ng v?i 3 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Thích h?p làm nhà ? v?i các h? gia ?ình. Ho?c có th? làm v?n phòng. G?n ch? V?nh Yên 100m. g?n h? Láp, g?n v?i nhi?u d?ch v? vui ch?i gi?i trí quanh V?nh yên Giá 9tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green...
Giá: 9,000,000 đ   Diện tích: 70 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
-Có nhà cho thuê n?m trên Lý T? Tr?ng – ??ng ?a –V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m. H??ng ?ông. - Phù h?p v?i làm nhà ?, ho?c có th? làm v?n phòng. - Khu ph? nhi?u ng??i qua l?i, g?n ch? V?nh Yên, g?n ?ài Phun n??c và các tr?c ???ng chính V?nh yên. - Cách ??m Chùa 100m. Cách Ti?u h?c Ngô Quy?n 200m. - Giao thông thu?n ti?n , ???ng r?ng và thoáng . Giá 7tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr...
Giá: 7,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
có nhà c?p 4 cho thuê n?m trên ???ng ?i?n Biên Ph? – tp Tích S?n – V?nh Phúc. Di?n tích 80m2, m?t ti?n 8m . Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng oto có th? tránh nhau. Thích h?p làm quán café, kinh doanh ?n u?ng …. G?n nhà hàng Tam giao, g?n Tây H? 100m. Giá 7tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 7,000,000 đ   Diện tích: 80 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
- có nhà cho thuê n?m trên Nguy?n T?t Thành- Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 80m2, m?t ti?n 7m, v?a hè r?ng 7m. - h??ng Tây Nam. - tr?c ???ng giao thông tr?ng ?i?m , nhi?u ng??i qua l?i. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng v?i 2 làn ???ng riêng bi?t. - phù h?p kinh doanh n?i th?t, làm v?n phòng, nhà ?. Giá 8tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 8,000,000 đ   Diện tích: 80 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
-Có nhà cho thuê n?m trên Lý Bôn – ??ng ?a –V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m. - Phù h?p làm nhà ? ho?c kinh doanh, làm v?n phòng. - Khu ph? s?m u?t nhi?u ng??i qua l?i, g?n ch? m?i V?nh Yên, g?n ?ài Phun n??c và các tr?c ???ng chính V?nh yên. - Giao thông thu?n ti?n , ???ng r?ng và thoáng . Giá 6tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 6,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
Tòa nhà th??ng m?i Green Home cho thuê v?n phòng, trung tâm ngo?i ng?, trung tâm th?i trang, showroom n?i th?t,… v?i di?n tích 200m2 sàn s? d?ng, ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a khách hàng. Các d?ch v? ti?n ích h? tr?: - An ninh ??m b?o, b?o v? 24/24 - Khu v?c ?? xe l?n, có h? th?ng qu?n lý xe hi?n ??i - H? th?ng máy phát ?i?n ph?c v? công su?t l?n Thông tin và h? th?ng k? thu?t tòa nhà: - G?m : 06 t?ng m?i t?ng 250m2 + Trong ?ó t?ng 1 và t?ng 2 cho thuê v?n phòng,...
Giá: Thương lượng   Diện tích: 200 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
- nhà cho thuê n?m trên ph? ?ào C? - Tích S?n – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 150m2, m?t ti?n 6m - Nhà 3t?ng. G?m Phòng khách , 6phòng ng?, 3wc , b?p, gara ô tô….. - Nhà ???c tranh b? ??y ?? ?? ??c: Gi??ng, t?, Tivi, t? l?nh, t? b?p, ?i?u hòa…. - Cách ?ài Phun n??c 100m. G?n Chi C?c Thu?, H? Hoàng Quy, B?u ?i?n t?nh. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p v?i h? gia ?ình ho?c ng??i n??c ngoài làm ?n sinh s?ng t?i V?nh yên. Giá 30tr/...
Giá: 30,000,000 đ   Diện tích: 150 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
- nhà cho thuê n?m trên ???ng Tôn ??c Th?ng - Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 100m2 - m?t ti?n 6m - Nhà ???c trang b? v?i ??y ?? ?? ??c : Gi??ng, t?, tivi, bàn gh?, t? l?nh, ?i?u hòa …. - Nhà 4 t?ng. G?m Phòng khách , 4 phòng ng? khép kín, 4 wc , b?p, gara ô tô….. - Cách Chung c? B?o Quân 100m. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p v?i làm v?n phòng và ?. Giá 20tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 20,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
- nhà cho thuê n?m trên ???ng Ngô Gia T? - Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 80m2, m?t ti?n 6m - Nhà 3t?ng. G?m Phòng khách , 5phòng ng?, 3wc , b?p, gara ô tô….. - Cách Coopmart 100m. G?n qu?ng tr??ng Nam ??m V?c. G?n ch? Vina. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p v?i h? gia ?ình ho?c ng??i n??c ngoài làm ?n sinh s?ng t?i V?nh yên. Giá 10tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t...
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 80 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
-Có nhà cho thuê n?m trên Lý T? Tr?ng – ??ng ?a –V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m. H??ng ?ông. - Phù h?p v?i làm nhà ?, ho?c có th? làm v?n phòng. - Khu ph? nhi?u ng??i qua l?i, g?n ch? V?nh Yên, g?n ?ài Phun n??c và các tr?c ???ng chính V?nh yên. - Cách ??m Chùa 100m. Cách Ti?u h?c Ngô Quy?n 200m. - Giao thông thu?n ti?n , ???ng r?ng và thoáng . Giá 7tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr...
Giá: 7,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/02/2018
trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui