Trung tâm có định 2


Cho thuê nhà mặt phố

Sắp xếp theo:
Cho thuê toàn b? t?ng 1 n?m trên ???ng Hùng V??ng – Tích S?n – V?nh Phúc Phúc. Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m .T?ng 1 v?i 1 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng.Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán. G?n Cao ??ng Kinh t? V?nh Phúc. Cách Ngân hàng Nông Nghi?p và phát tri?n nông thôn 200m. Giá 7tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222...
Giá: 7,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
-Có nhà cho thuê n?m trên Tr?n Qu?c Tu?n – ??ng ?a –V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m. H??ng ?ông. - Phù h?p v?i kinh doanh th?i trang. - Khu ph? s?m u?t nhi?u ng??i qua l?i, g?n ch? m?i V?nh Yên, g?n ?ài Phun n??c và các tr?c ???ng chính V?nh yên. - Giao thông thu?n ti?n , ???ng r?ng và thoáng . Giá 12tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 12,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
Cho thuê toàn b? nhà riêng ph? Chùa Hà – Liên B?o – V?nh Phúc Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m. Nhà 3 t?ng v?i 6phòng ng?, công trình v? sinh, b?p ??y ?? s?ch s?. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích ? , làm v?n phòng. G?n ngã 5 HC, cách K BBQ 100m. g?n K mart, các d?ch v? ?n u?ng vui ch?i cho ng??i Hàn. Giá 10tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
08/02/2018
có nhà cho thuê n?m trên ???ng Nguy?n Vi?t Xuân – ??ng ?a – V?nh Phúc. Di?n tích 70m2, m?t ti?n 5m . Nhà 3 t?ng v?i 3 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Thích h?p làm nhà ? v?i các h? gia ?ình. Ho?c có th? làm v?n phòng. G?n ch? V?nh Yên 100m. g?n h? Láp, g?n v?i nhi?u d?ch v? vui ch?i gi?i trí quanh V?nh yên Giá 9tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green...
Giá: 9,000,000 đ   Diện tích: 70 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/02/2018
Tôi có nhà m?t ph? Hoàng Qu?c Vi?t c?n cho thuê MT 16m di?n tích 1 sàn 330m Hoàng qu?c vi?t là tuy?n ph? kinh doanh s?m u?t có nhi?u c? quan và công ty, v?n phòng Giao thông thu?n ti?n, giá cho thuê 33usd/m thanh toán linh ho?t V? trí phù h?p v?i th?i trang, showroom, ngân hàng Chi ti?t xin liên h? anh Tùng : 0949 860 740
Giá: 240,000,000 đ   Diện tích: 330 m²  Khu vực: P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
02/02/2018
Cho thuê toàn b? nhà riêng khu ?ô th? Chùa Hà – Liên B?o – V?nh Phúc Di?n tích 115m2, m?t ti?n 5.5m. Nhà 4 t?ng v?i 6 phòng ng?, công trình v? sinh, b?p ??y ?? s?ch s?, nhà ???c trang b? v?i ??y ?? ti?n nghi, hi?n ??i. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích ? cho ng??i n??c ngoài. G?n ngã 5 HC, cách K BBQ 100m. g?n K mart, các d?ch v? ?n u?ng vui ch?i cho ng??i Hàn. Giá 17 tr/...
Giá: 17,000,000 đ   Diện tích: 115 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
28/01/2018
- nhà cho thuê n?m trên ???ng Tôn ??c Th?ng - Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 100m2 - m?t ti?n 6m - Nhà ???c trang b? v?i ??y ?? ?? ??c : Gi??ng, t?, tivi, bàn gh?, t? l?nh, ?i?u hòa …. - Nhà 4 t?ng. G?m Phòng khách , 4 phòng ng? khép kín, 4 wc , b?p, gara ô tô….. - Cách Chung c? B?o Quân 100m. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p v?i làm v?n phòng và ?. Giá 20tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 20,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
24/01/2018
Cho thuê toàn b? t?ng 1 n?m trên ???ng Hùng V??ng – Tích S?n – V?nh Phúc Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m . T?ng 1 v?i 1 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán. G?n Cao ??ng Kinh t? V?nh Phúc. Cách Ngân hàng Nông Nghi?p và phát tri?n nông thôn 200m. Giá 5tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 5,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
24/01/2018
- có nhà cho thuê n?m trên Nguy?n T?t Thành- Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 150m2, m?t ti?n 7m, v?a hè r?ng 7m. - h??ng Tây Nam. - tr?c ???ng giao thông tr?ng ?i?m , nhi?u ng??i qua l?i. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng v?i 2 làn ???ng riêng bi?t. - phù h?p kinh doanh n?i th?t, làm v?n phòng, nhà ?. Giá 8tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 8,000,000 đ   Diện tích: 150 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
21/01/2018
- nhà cho thuê n?m trên ph? ?ào C? - Tích S?n – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 150m2, m?t ti?n 6m - Nhà 3t?ng. G?m Phòng khách , 6phòng ng?, 3wc , b?p, gara ô tô….. - Nhà ???c tranh b? ??y ?? ?? ??c: Gi??ng, t?, Tivi, t? l?nh, t? b?p, ?i?u hòa…. - Cách ?ài Phun n??c 100m. G?n Chi C?c Thu?, H? Hoàng Quy, B?u ?i?n t?nh. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p v?i h? gia ?ình ho?c ng??i n??c ngoài làm ?n sinh s?ng t?i V?nh yên. Giá 30tr/...
Giá: 30,000,000 đ   Diện tích: 150 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
20/01/2018
- nhà cho thuê n?m trên ???ng Tôn ??c Th?ng - Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 100m2 - m?t ti?n 6m - Nhà ???c trang b? v?i ??y ?? ?? ??c : Gi??ng, t?, tivi, bàn gh?, t? l?nh, ?i?u hòa …. - Nhà 4 t?ng. G?m Phòng khách , 4 phòng ng? khép kín, 4 wc , b?p, gara ô tô….. - Cách Chung c? B?o Quân 100m. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng. - phù h?p v?i làm v?n phòng và ?. Giá 20tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 20,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
20/01/2018
Cho thuê nhà n?m trên ???ng Nguy?n V?n Linh – Liên B?o – V?nh Yên. Di?n tích 90m2, m?t ti?n 6m. Nhà 3 t?ng. 3 phòng ng?, nhà ???c trang b? ??y ?? ?? ??c: tivi, t? l?nh, máy gi?t, g??ng, t?, ?i?u hòa….. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i 2 tr?c ???ng riêng bi?t r?ng và thoáng. Phù h?p v?i ng??i n??c ngoài làm vi?c và sinh s?ng t?i V?nh Yên. G?n Coopmart 500m, g?n tr??ng Ti?u h?c Liên B?o, G?n ch? T?ng 200m, g?n ?èn xanh ?èn ??...
Giá: 14,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
20/01/2018
Cho thuê toàn b? nhà riêng khu ?ô th? Chùa Hà – Liên B?o – V?nh Phúc Di?n tích 115m2, m?t ti?n 5.5m. Nhà 3 t?ng v?i 4 phòng ng? khép kín, công trình v? sinh, b?p ??y ?? s?ch s?, nhà ???c trang b? v?i ??y ?? ti?n nghi, hi?n ??i. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích ? cho ng??i n??c ngoài. G?n ngã 5 HC, cách K BBQ 100m. g?n K mart, các d?ch v? ?n u?ng vui ch?i cho ng??i Hàn. Giá 22...
Giá: 22,000,000 đ   Diện tích: 115 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
17/01/2018
-Có nhà cho thuê n?m trên Tr?n Qu?c Tu?n – ??ng ?a –V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 50m2, m?t ti?n 4,5m. H??ng ?ông. - Phù h?p v?i kinh doanh th?i trang. - Khu ph? s?m u?t nhi?u ng??i qua l?i, g?n ch? m?i V?nh Yên, g?n ?ài Phun n??c và các tr?c ???ng chính V?nh yên. - Giao thông thu?n ti?n , ???ng r?ng và thoáng . Giá 10tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 50 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
14/01/2018
Cho thuê t?ng 1 nhà n?m trên ???ng Mê Linh – Liên B?o – V?nh Yên. Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i 2 tr?c ???ng riêng bi?t r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích kinh doanh buôn bán qu?n áo th?i trang, n?i th?t. G?n Coopmart 50m, g?n tr??ng Ti?u h?c Liên B?o 200m. Giá 8tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 8,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
07/01/2018
trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui