Trung tâm có định 2
quảng cáo lakeview
Giá
:  Thương lượng
Diện tích
:  410 m²
Khu vực
P. Trung Sơn, Tx. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa
24/10/2017
Giá
:  750,000,000 đ
Diện tích
:  87 m²
Khu vực
P. Quảng Thắng, Tp. Thanh Hóa , T. Thanh Hóa
07/11/2017
Giá
:  27,000,000 đ
Diện tích
:  75 m²
Khu vực
P. Đông Hải, Tp. Thanh Hóa , T. Thanh Hóa
24/04/2018
Giá
:  1,700,000,000 đ
Diện tích
:  100 m²
Khu vực
P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa , T. Thanh Hóa
16/01/2018
Giá
:  Thương lượng
Diện tích
:  300 m²
Khu vực
P. Trung Sơn, Tx. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa
24/10/2017
Giá
:  Thương lượng
Diện tích
:  216 m²
Khu vực
X. Quảng Cư, Tx. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa
09/11/2017
dhnv
đăng tin 3
Hot banner 2_1
Hot banner 3 trái_1
Hot banner 3 phải_1
Đăng tin bất động sản
quảng cáo cho naminhyen.net
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
vị trị quảng cáo
ez
QC
đăng tin

NHÀ MÔI GIỚI TIÊU BIỂU

Xem tất cả