Trung tâm có định 2
quảng cáo lakeview
Giá
:  16,500,000 đ
Diện tích
:  170 m²
Khu vực
P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
22/01/2019
Giá
:  13,000,000 đ
Diện tích
:  180 m²
Khu vực
P. Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
22/01/2019
Giá
:  1,400,000,000 đ
Diện tích
:  104 m²
Khu vực
P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
22/01/2019
Giá
:  13,000,000 đ
Diện tích
:  180 m²
Khu vực
P. Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
22/01/2019
Giá
:  2,805,000,000 đ
Diện tích
:  170 m²
Khu vực
P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
22/01/2019
Giá
:  1,600,000,000 đ
Diện tích
:  174 m²
Khu vực
P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
22/01/2019
dhnv
đăng tin 3
Hot banner 2_1
Hot banner 3 trái_1
Hot banner 3 phải_1
Đăng tin bất động sản
quảng cáo cho naminhyen.net
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
vị trị quảng cáo
ez
QC
đăng tin

NHÀ MÔI GIỚI TIÊU BIỂU

Xem tất cả